Blackjack phiên bản Tây Ban Nha có gì khác biệt và thú vị?

Blackjack phiên bản Tây Ban Nha có gì khác biệt và thú vị?

Blackjack Spanish 21 là một biến thể đặc biệt của Blackjack, được xuất bản lần đầu tiên tại Masque đặt tại Colorado. Các phiên bản khác của trò chơi này có thể được gọi là Blackjack Tây Ban Nha. Blackjack Spanish 21 còn phổ biến ở một số quốc gia dùng tiếng Tây Ban Nha. … Đọc tiếp